impressum
hawkinsara index
de eng planned litters
Hawkinsara home
Hawkinsara RR-Standard
Hawkinsara RR-History
Hawkinsara literature
Hawkinsara about us
Hawkinsara news
Hawkinsara male
Hawkinsara females
Hawkinsara planned litters
Hawkinsara puppies
Hawkinsara shows
Hawkinsara gallery
Hawkinsara In Memorian
Hawkinsara guestbook
Hawkinsara Links
Hawkinsara contact
to archive >

2013/2014

Deckung: 26.11.2013
Lihuntra Helix Nebular of Roodedraai & Aresvuma Kianga Kawaida